THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
Bia Heiniken (chai)
1 người: 26,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Bia Tiger (Chai)
1 người: 23,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Soda chanh đường 1 tẩy
1 người: 25,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Nước suối
1 người: 18,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Sữa tươi
1 người: 20,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Cam vắt không đá
1 người: 40,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
CocaCola - Pepsi - Xá Xị - 7 Up
1 người: 22,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Heineken Lon
1 người: 28,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Sài gòn đỏ
1 người: 20,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Sài gòn xanh
1 người: 19,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Dừa tươi
1 người: 25,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Soda chanh đường 2 tẩy
1 người: 25,000 VNĐ
2 người: 50,000 VNĐ
 

     
 1 | 2 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  2