THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
Rau câu
1 người: 13,000 VNĐ
2 người: Call
 

 
 
Trà đá, Trà nóng
1 người: 6,000 VNĐ
2 người: 12,000 VNĐ
 

 
 
Khăn lạnh
1 người: 3,000 VNĐ
2 người: 6,000 VNĐ
 

     
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  1